Dane EK modułowego:
Kod:
M_U047
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sposoby gospodarowania energią i minimalizacja jej strat
Efekt kształcenia:
Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia współczynnika przenikania ciepła U
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U05
    Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki