Dane EK modułowego:
Kod:
M_W069
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Audyt energetyczne budynku i charakterystyka energetyczna budynku
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę zakresie metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło budynków
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W04
    ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska