Dane EK modułowego:
Kod:
M_U052
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Audyt energetyczne budynku i charakterystyka energetyczna budynku
Efekt kształcenia:
Student potrafi przygotować kompletny audyt energetyczny budynku, wykorzystując do obliczeń cieplnych oprogramowanie komputerowe
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki
  • EZ1A_U15
    Potrafi przeprowadzać symulacje i wykonywać projekty na specjalistycznym oprogramowaniu
  • EZ1A_U17
    Potrafi dokonać doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak aby spełniały oczekiwane wymagania