Dane EK modułowego:
Kod:
M_K015
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Audyt energetyczne budynku i charakterystyka energetyczna budynku
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość, że od rzetelności wykonania audytu zależy końcowy efekt w postaci ograniczenia zużycia energii
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_K04
    ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, prze-strzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglą-dów i kultur