Dane EK modułowego:
Kod:
M_W080
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie energooszczędne w budownictwie
Efekt kształcenia:
Student potrafi scharakteryzować technologie energooszczędne stosowane w budownictwie
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W10
  ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne
 • EZ1A_W16
  Ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii z ekologicznych źródeł oraz instalacji stosowanych w tym celu
 • IS1A_W04
  zna zasady termodynamiki i mechaniki płynów stosowane do opisu wymiany ciepła i masy oraz konwersji energii, a także innych zjawisk fizycznych występujących w procesach technologicznych
 • IS1A_W11
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa, materiałoznawstwa, a także doboru materiałów i urządzeń do zastosowań technicznych oraz do konstrukcji instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • IS1A_W19
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna, inżynieria zrównoważonego rozwoju, szacowanie ryzyka środowiskowego i zarządzanie nim oraz w dziedzinie zanieczyszczenia i metod ochrony powietrza