Dane EK modułowego:
Kod:
M_W081
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie energooszczędne w budownictwie
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat wypływu budownictwa na środowisko naturalne
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W15
  Ma wiedzę w zakresie ekonomicznych i ekologicznych uwarunkowań wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • IS1A_W07
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień ochrony środowiska
 • IS1A_W11
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa, materiałoznawstwa, a także doboru materiałów i urządzeń do zastosowań technicznych oraz do konstrukcji instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • IS1A_U12
  potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju - dostrzegać ich złożoność i/lub interdyscyplinarność, a także dostrzegać aspekt pozatechniczny, szczególnie oddziaływanie na środowisko naturalne