Dane EK modułowego:
Kod:
M_U057
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologie energooszczędne w budownictwie
Efekt kształcenia:
Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem specjalistycznym w języku polskim i angielskim
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W08
  ma wiedzę w zakresie informatyki pozwalającą na opisywanie, symulowanie i modelowanie złóż węglowodorów, wód i energii geotermalnej – nisko i wysokotemperaturowej
 • EZ1A_U15
  Potrafi przeprowadzać symulacje i wykonywać projekty na specjalistycznym oprogramowaniu
 • IS1A_W06
  ma wiedzę w zakresie geologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzędu oraz geologii regionalnej, przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS1A_W07
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień ochrony środowiska
 • IS1A_W08
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień informatyki stosowanej