Dane EK modułowego:
Kod:
M_U058
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologie energooszczędne w budownictwie
Efekt kształcenia:
Student potrafi czytać dokumentację techniczną i normy charakteryzujące parametry przegród zewnętrznych
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_U10
  Ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej i umie się posługiwać językiem naukowo - technicznym
 • IS1A_W04
  zna zasady termodynamiki i mechaniki płynów stosowane do opisu wymiany ciepła i masy oraz konwersji energii, a także innych zjawisk fizycznych występujących w procesach technologicznych
 • IS1A_W11
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa, materiałoznawstwa, a także doboru materiałów i urządzeń do zastosowań technicznych oraz do konstrukcji instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • IS1A_U16
  potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju