Dane EK modułowego:
Kod:
M_W082
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pompy ciepła
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów pomp ciepła oraz stosowanych dolnych źródeł
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W11
  ma wiedzę w zakresie instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji
 • IS1A_W02
  ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej przydatną do zrozumienia, opisu i analizy zjawisk fizycznych występujących w środowisku oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska, a także w zakresie zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych
 • IS1A_W04
  zna zasady termodynamiki i mechaniki płynów stosowane do opisu wymiany ciepła i masy oraz konwersji energii, a także innych zjawisk fizycznych występujących w procesach technologicznych
 • IS1A_W06
  ma wiedzę w zakresie geologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzędu oraz geologii regionalnej, przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS1A_W12
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu pozyskania energii ze źródeł odnawialnych