Dane EK modułowego:
Kod:
M_W083
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pompy ciepła
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych i grzewczo – chłodzących z pompami ciepła
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W11
  ma wiedzę w zakresie instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji
 • IS1A_W04
  zna zasady termodynamiki i mechaniki płynów stosowane do opisu wymiany ciepła i masy oraz konwersji energii, a także innych zjawisk fizycznych występujących w procesach technologicznych
 • IS1A_W11
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa, materiałoznawstwa, a także doboru materiałów i urządzeń do zastosowań technicznych oraz do konstrukcji instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • IS1A_W21
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju
 • IS1A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić możliwość zastosowania w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna, inżynieria zrównoważonego rozwoju oraz ochrona powietrza - istniejących rozwiązań technicznych, a w szczególności urządzeń, obiektów, systemów i procesów