Dane EK modułowego:
Kod:
M_W084
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pompy ciepła
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania pomp ciepła
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W15
  Ma wiedzę w zakresie ekonomicznych i ekologicznych uwarunkowań wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • IS1A_W07
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień ochrony środowiska
 • IS1A_U12
  potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju - dostrzegać ich złożoność i/lub interdyscyplinarność, a także dostrzegać aspekt pozatechniczny, szczególnie oddziaływanie na środowisko naturalne
 • IS1A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić możliwość zastosowania w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna, inżynieria zrównoważonego rozwoju oraz ochrona powietrza - istniejących rozwiązań technicznych, a w szczególności urządzeń, obiektów, systemów i procesów
 • IS1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera środowiska, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje