Dane EK modułowego:
Kod:
M_U060
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Pompy ciepła
Efekt kształcenia:
Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć współczynniki efektywności COP i SPF dla pracujących pomp ciepła
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_U05
  Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki
 • EZ1A_U09
  Potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie zawierające prezentację wyników z realizowanego zagadnienia oraz opracować niezbędną dokumentację techniczną
 • IS1A_W19
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna, inżynieria zrównoważonego rozwoju, szacowanie ryzyka środowiskowego i zarządzanie nim oraz w dziedzinie zanieczyszczenia i metod ochrony powietrza
 • IS1A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić możliwość zastosowania w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna, inżynieria zrównoważonego rozwoju oraz ochrona powietrza - istniejących rozwiązań technicznych, a w szczególności urządzeń, obiektów, systemów i procesów
 • IS1A_U16
  potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju