Dane EK modułowego:
Kod:
M_U018
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Pompy ciepła
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać elementy systemu grzewczego i grzewczo - chłodzącego opartego na pompach ciepła, aby w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W10
  ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne
 • EZ1A_U11
  Potrafi zaprojektować instalację grzewczą i grzewczo – chłodzącą wykorzystującą ekologiczne i odnawialne źródła energii
 • EZ1A_U13
  Potrafi obliczyć efekt ekologiczny i ekonomiczny inwestycji opartych na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii
 • EZ1A_K07
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera (specjalisty w zakresie ekologicznych i odnawialnych źródeł energii), w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • IS1A_W07
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień ochrony środowiska
 • IS1A_W12
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu pozyskania energii ze źródeł odnawialnych
 • IS1A_U12
  potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju - dostrzegać ich złożoność i/lub interdyscyplinarność, a także dostrzegać aspekt pozatechniczny, szczególnie oddziaływanie na środowisko naturalne
 • IS1A_U18
  potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces stosowany w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju - używając właściwych metod, technik i narzędzi
 • IS1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera środowiska, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje