Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bazy danych
Efekt kształcenia:
potrafi obsługiwać program MS Access
Powiązania z EKK:
  • ME1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów