Dane EK modułowego:
Kod:
M_U087
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanika płynów
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie zaprojektować układ fizyczny transportu cieczy i umie i wykonać obliczenia projektowe parametrów przepływu
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W04
  ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska
 • EZ1A_W16
  Ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii z ekologicznych źródeł oraz instalacji stosowanych w tym celu
 • EZ1A_U04
  Potrafi posługiwać się regułami ścisłego i logicznego myślenia, wykorzystując poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych procesów przyrodniczych i technicznych, potrafi zastosować wiedze z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych
 • EZ1A_U05
  Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki