Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka I
Efekt kształcenia:
potrafi w sposób pełny i zrozumiały opracować i zaprezentować sprawozdanie z zadanego problemu
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_U08
  Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą studiowanym zagadnieniom zarówno w języku polskim i angielskim
 • EZ1A_U09
  Potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie zawierające prezentację wyników z realizowanego zagadnienia oraz opracować niezbędną dokumentację techniczną
 • EZ1A_K02
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • EZ1A_K03
  Ma świadomość odpowiedzialności za prace własną oraz umiejętność pracy w zespole i gotowość ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania