Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka II
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i uzupełniania wiedzy w oparciu o literaturę oraz rozwiązywanie zadań
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U07
    Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
  • EZ1A_U09
    Potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie zawierające prezentację wyników z realizowanego zagadnienia oraz opracować niezbędną dokumentację techniczną
  • EZ1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie