Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka II
Efekt kształcenia:
potrafi w sposób jasny i zrozumiały zaprezentować i opracować sprawozdanie z zadanego problemu
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U08
    Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą studiowanym zagadnieniom zarówno w języku polskim i angielskim
  • EZ1A_K02
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • EZ1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za prace własną oraz umiejętność pracy w zespole i gotowość ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania