Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geologia złóż kopalin płynnych
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę na temat występowania i charakterystyki typów złóż węglowodorów w Polsce
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W01
    ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej różnych regionów geologicznych, ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju litosfery oraz świata organicznego w kontekście tworzenia złóż; zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii
  • EZ1A_W02
    rozumie procesy zachodzące w ziemskiej litosferze i ma wiedzę w zakresie podstawowych metod jej badania stosując metody geofizyczne, geochemiczne i wiertnicze