Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Statystyczna analiza danych
Efekt kształcenia:
Znać analityczne metody statystyki opisowej jedno -, dwu – i wielowymiarowych zbiorów danych.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W01
    posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbędną do zrozumienia prostych problemów o charakterze technicznym i informatycznym
  • EI1A_W06
    opanował metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich