Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Statystyczna analiza danych
Efekt kształcenia:
Znać podstawowe metody wnioskowania statystycznego w zakresie estymacji i weryfikacji hipotez statystycznych.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W01
    posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbędną do zrozumienia prostych problemów o charakterze technicznym i informatycznym
  • EI1A_W06
    opanował metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich