Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Statystyczna analiza danych
Efekt kształcenia:
Zna i potrafi wykorzystać wybrane programy do analizy statystycznej
Powiązania z EKK:
 • EI1A_U01
  potrafi stosować podstawowe techniki pracy umysłowej, w tym operować informacją
 • EI1A_U02
  potrafi komunikować się w sprawach technicznych i informatycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik
 • EI1A_U03
  potrafi przygotować opracowanie dotyczące zagadnień technicznych, w szczególności dokumentujące wyniki pracy własnej
 • EI1A_U04
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań z obszaru inżynierii materiałowej
 • EI1A_U05
  potrafi zaplanować i rozwiązać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem doboru właściwej metody i narzędzi
 • EI1A_U07
  potrafi dobrać i zastosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich