Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka dyplomowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić prace obliczeniowe lub eksperymentalne zgodnie z najnowszą wiedzą w zakresie fizyki i fizyki technicznej uwzględniając przy tym zalecenia związane z ergonomia i bezpieczeństwem pracy
Powiązania z EKK:
  • FT2A_U13
    potrafi określić zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów oraz zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy
  • FT2A_U14
    potrafi ocenić przydatność nowych technik, technologii i urządzeń w rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich bądź problemów badawczych właściwych fizyce technicznej