Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie środowiskiem
Efekt kształcenia:
Student wykazuje się znajomością norm z zakresu zarządzania środowiskowego.
Powiązania z EKK:
 • EI1A_W03
  dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania
 • EI1A_W04
  posiada elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • EI1A_W05
  zna główne trendy rozwojowe nauk technicznych
 • EI1A_W13
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia zarządzania jakością