Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie środowiskiem
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych. Umie sporządzić dokumentację systemu zarządzania środowiskowego.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_U01
    potrafi stosować podstawowe techniki pracy umysłowej, w tym operować informacją
  • EI1A_U02
    potrafi komunikować się w sprawach technicznych i informatycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik
  • EI1A_U03
    potrafi przygotować opracowanie dotyczące zagadnień technicznych, w szczególności dokumentujące wyniki pracy własnej