Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie środowiskiem
Efekt kształcenia:
Umie zaprezentować w sposób przystępny wynik swojej pracy.
Powiązania z EKK:
 • EI1A_K01
  posiada niezbędne umiejętności z zakresu technologii pracy umysłowej
 • EI1A_K02
  ma świadomość konsekwencji działalności inżynierskiej i jej wpływu na środowisko i człowieka
 • EI1A_K03
  potrafi pracować w zespole, w szczególności zaplanować i zorganizować pracę
 • EI1A_K05
  potrafi przekazywać społeczeństwu informacje o charakterze technicznym w sposób zrozumiały