Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać obliczenia chemiczne w zakresie podstawowych praw chemii, stężeń roztworów, stechiometrii oraz dla stanów równowagowych w roztworach elektrolitów
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U06
    Umie zastosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z używaniem substancji chemicznych, potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym w celu przeprowadzenia podstawowych doświadczeń