Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy chemicznej
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie