Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa ekonomiczny 2
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorczości w Polsce
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W14
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania (w tym zarządzania jakością) i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości