Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa ekonomiczny 2
Efekt kształcenia:
określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U08
    Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą studiowanym zagadnieniom zarówno w języku polskim i angielskim