Dane EK modułowego:
Kod:
M_U011
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy grafiki komputerowej
Efekt kształcenia:
Student potrafi stworzyć prostą aplikację graficzna uruchamianą w systemie Windows oraz zaimplementować w niej najważniejsze algorytmy grafiki wektorowej 2D i grafiki rastrowej oraz podstawowe algorytmy grafiki 3D.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U10
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i wytwarzania aplikacji komputerowych
  • IS1A_U11
    potrafi zaprojektować proces testowania programu komputerowego oraz przeprowadzić diagnozę wykrytych błędów
  • IS1A_U17
    potrafi zastosować podstawowe algorytmy do przetwarzania informacji graficznej