Dane EK modułowego:
Kod:
M_K005
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy grafiki komputerowej
Efekt kształcenia:
Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób komunikatywny i potrafi określić warunki jego komercjalizacji.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K05
    ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu rzetelnych informacji dotyczących zastosowań technologii informatycznych
  • IS1A_K06
    potrafi zidentyfikować komercyjne zastosowania systemów informatycznych