Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energetyka słoneczna
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania systemów solarnych
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W05
  ma wiedze w zakresie matematyki, obejmującą analizę matematyczną, algebrę liniową, geometrię analityczną, statystykę matematyczną oraz rachunek prawdopodobieństwa
 • EZ1A_W06
  ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą ogólne zasady fizyki, wielkości fizyczne, oddziaływania fundamentalne, mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, fizyki statycznej, elektryczności, magnetyzmu i optyki oraz zna zasady przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania
 • EZ1A_W11
  ma wiedzę w zakresie instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji
 • EZ2A_W04
  Ma pogłębioną wiedze w zakresie nauk ścisłych, niezbędnym do prowadzenia pracy badawczej i praktycznej w kontekście pozyskiwania energii ekologicznej i odnawialnej, a także jej oddziaływania na środowisko.
 • EZ2A_W05
  Ma wiedzę pozwalającą na dostrzeganie związków i zależności występujących w przyrodzie, mających wpływ na charakterystykę pozyskiwania energii ekologicznej i odnawialnej.
 • EZ2A_W07
  Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie modelowania, z pomocą narzędzi informatycznych, procesów zachodzących w środowisku związanych z pozyskiwaniem energii.
 • EZ2A_U01
  Stosuje zaawansowane techniki i procedury badawcze i projektowe w zakresie ekologicznych i odnawialnych źródeł energii.
 • EZ2A_U02
  Stosuje oprogramowanie projektowe i symulacyjne niezbędne do szacowania zasobów energii oraz projektowania instalacji.