Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Energetyka słoneczna
Efekt kształcenia:
Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia związane z doborem systemu solarnego do zadanych parametrów instalacji CWU
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W11
  ma wiedzę w zakresie instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji
 • EZ1A_U12
  Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki
 • EZ1A_U16
  Potrafi zaprojektować instalację energetyczną bazującą na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii oraz dokonać jej analizy techniczno – ekonomicznej w odniesieniu do konwencjonalnych instalacji energetycznych
 • EZ1A_U17
  Potrafi dokonać doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak aby spełniały oczekiwane wymagania
 • EZ1A_W17
  Ma wiedzę na temat podstawowych technik stosowanych do opisywania obiektów i systemów technicznych
 • EZ2A_W07
  Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie modelowania, z pomocą narzędzi informatycznych, procesów zachodzących w środowisku związanych z pozyskiwaniem energii.