Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energetyka słoneczna
Efekt kształcenia:
Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć współczynniki pokrycia solarnego SE dla instalacji solarnej
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W02
  rozumie procesy zachodzące w ziemskiej litosferze i ma wiedzę w zakresie podstawowych metod jej badania stosując metody geofizyczne, geochemiczne i wiertnicze
 • EZ1A_W09
  ma wiedzę w zakresie meteorologii, klimatologii, hydrologii, hydrogeologii i ochrony środowiska pozwalającą na przeprowadzenie analiz dotyczących możliwości wykorzystania dostępnych odnawialnych źródeł energii
 • EZ1A_W16
  Ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii z ekologicznych źródeł oraz instalacji stosowanych w tym celu
 • EZ1A_U12
  Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki
 • EZ1A_U15
  Potrafi przeprowadzać symulacje i wykonywać projekty na specjalistycznym oprogramowaniu