Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki dekoracyjne w metaloplastyce
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę z zakresu podstawowych technik nakładania powłok dekoracyjnych na powierzchnię wyrobów jubilerskich, medalierskich oraz wyrobów wytwarzanych metodami kowalstwa artystycznego.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W03
    dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania