Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki dekoracyjne w metaloplastyce
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe techniki, technologie, urzadzenia i narzędzia stosowane w procesie wytwarzania artystycznych wyrobów metalowych.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W03
    dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania