Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki dekoracyjne w metaloplastyce
Efekt kształcenia:
Student umie wykorzystać nabytą wiedzę do oceny stosowanych technik dekoracyjnych w metaloplastyce i wskazania kierunków ich udoskonalenia.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_U05
    potrafi zaplanować i rozwiązać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem doboru właściwej metody i narzędzi