Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Techniki dekoracyjne w metaloplastyce
Efekt kształcenia:
Student na bazie wiedzy o rozwoju tej dyscypliny na przestrzeni dziejów, zna potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu technik dekoracyjnych, a szczególnie adaptacji w dzialalnosci inżynierskiej techni nowej generacji.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_K02
    ma świadomość konsekwencji działalności inżynierskiej i jej wpływu na środowisko i człowieka