Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Techniki dekoracyjne w metaloplastyce
Efekt kształcenia:
Student potrafi realizować zadania zespołowe i współpracować w grupie wykonując część zadania.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_K03
    potrafi pracować w zespole, w szczególności zaplanować i zorganizować pracę