Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Globalne cykle biogeochemiczne
Efekt kształcenia:
Student rozumie interdyscyplinarny i holistyczny charakter wiedzy o systemie Ziemi i posiada adekwatną wiedzę z zakresu fizyki, chemii, nauk o Ziemi i biologii
Powiązania z EKK:
  • FT2A_W01
    ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk ścisłych
  • FT2A_W05
    ma znajomość praw fizyki klasycznej i współczesnej przydatną do rozwiązywania problemów naukowych i technicznych
  • FT2A_W03
    zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie