Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria internetu
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować aplikację Internetową
Powiązania z EKK:
 • ME1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
 • ME1A_U19
  potrafi wykorzystać komputerowe wspomaganie do rozwiązywania problemów inżynierskich w metalurgii
 • IS1A_U03
  Potrafi opisać projekt systemu komputerowego w języku polskim i angielskim oraz równocześnie przedstawić ten projekt z użyciem ujednoliconego języka modelowania
 • IS1A_U16
  Umie zgodnie ze specyfikacją zrealizować program komputerowy posługując się odpowiednimi algorytmami i strukturami danych oraz narzędziami właściwymi dla konkretnych języków i środowisk programowania