Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria internetu
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać aplikację WWW zgodną z wzorcem Model-Widok-Kontroler
Powiązania z EKK:
  • ME1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
  • ME1A_U03
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
  • IS1A_U16
    Umie zgodnie ze specyfikacją zrealizować program komputerowy posługując się odpowiednimi algorytmami i strukturami danych oraz narzędziami właściwymi dla konkretnych języków i środowisk programowania