Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie środowiskiem
Efekt kształcenia:
Posiada niezbędną wiedzę z zakresu oceny cyklu życia produktu.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W06
    opanował metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich