Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie metod numerycznych w MATLABie
Efekt kształcenia:
Zna zasady tworzenia oprogramowania w języku orientowanym macierzowo. Potrafi tę wiedzę wykorzystać do wektoryzacji algorytmów.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W19
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania