Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie metod numerycznych w MATLABie
Efekt kształcenia:
Zna składnie języka Matlab, potrafi korzystać ze zmiennych, funkcji, tablic, struktur, klas i uchwytów.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W19
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania