Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie metod numerycznych w MATLABie
Efekt kształcenia:
Zna możliwości obliczeniowe wybranych pakietów. Potrafi je zastosować do rozwiązywania różnych problemów inżynierskich.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W19
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania