Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie metod numerycznych w MATLABie
Efekt kształcenia:
Zna narzędzia służące do graficznej prezentacji wyników i potrafi je zastosować do tworzenia aplikacji okienkowych.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W19
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania