Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie metod numerycznych w MATLABie
Efekt kształcenia:
Wykazuje umiejętność rozwiązania postawionego problemu poprzez napisanie i przetestowanie programu.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_U11
    potrafi zastosować techniki komputerowe w mechanice technicznej
  • ME1A_U19
    potrafi wykorzystać komputerowe wspomaganie do rozwiązywania problemów inżynierskich w metalurgii