Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energia biomasy
Efekt kształcenia:
Student w oparciu o postawione wymagania potrafi dobrać system energetyczny oparty na biomasie
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U05
    Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki
  • EZ1A_U11
    Potrafi zaprojektować instalację grzewczą i grzewczo – chłodzącą wykorzystującą ekologiczne i odnawialne źródła energii